Hem SCF Betongelement AB Produktprogram Referenser Konstruktion Kontakta oss

Välkommen till SCF Betongelement AB

SCF Betongelement AB är ett av de ledande betongelementföretagen i Sverige. Vi har resurser för ett totalåtagande. Vi projekterar, tillverkar och monterar betongkonstruktioner av hög kvalitet för alla slags byggnader. Våra viktigaste produkter är stommar och fasadelement till industrier, bostäder, kontor, hotell och offentliga byggnader. Vi dekorerar fasader i betong, bygger utemiljöer och påverkar stadsbilder. För att öka kapaciteten samt kvalitet på terrazzoslipade element har vi en modern helautomatisk sliprobot.
Se även under referenser

Arkitekturpris

SCF Betongelement var leverantör av betongstommen till det vinnande bidraget av Betongvaruindustrins Arkitekturpris 2012. Arkitekturpriset är instiftat för främjande av god arkitektur. Det tilldelas arkitekten till ett nyligen uppfört svenskt byggnadsverk där betongelementen bidragit till en hög arkitektonisk klass för byggnadsverket som helhet. Delav av juryns motivering "Intill den framrusande Essingeleden, i en komplex och för bostäder på gränsen till omöjlig situation, ligger två höga hus som tar sin utgångspunkt i elementbyggeriet och dess möjlighet till uttrycksfullt staplad arkitektur. Den stora skalan har inspirerat till en gestaltning som går från tätt sluten mot ledens tunga trafik till öppet spjäll mot utsikten i de översta våningarna..."
SCF Betongelement var även leverantör av fasaderna till det vinnande bidraget av Betongvaruindustrins Arkitekturpris 2010. Rosenbergs Arkitekter hade i tätt samarbete med SCF ritat fasaderna till byggnaden Flat Iron Building (Kv. Klassföreståndaren) i Stockholm. Motiveringen löd bl.a. "Ett intressant spel med elementens förskjutningar och blindfogar bildar tillsammans med betongens olika ytor en närmast klassisk fasadarkitektur".
Läs mer på Svensk Betongs hemsida

Aktuellt

Norra tornen

Tillverkning av Norra tornen Torsplan Stockholm är påbörjad.

 Nya projekt

Besök oss