Vårt företag

Välkommen till SCF Betongelement AB

Vi tycker att:

Hus ska byggas för människor som bor, lever och arbetar i dem.
Hus skall vara funktionella och estetiskt tilltalande för besökare.
Hus ska vissa gånger smälta in i samhällsbilden och andra gånger ska skapa en del av stadsbilden eller sticka ut från den omligande miljön. Oavsett om byggnaden ska smälta in eller sticka ut så kan SCF Betongelement vara med och skapa det som efterfrågas.

Vi är

Ledande

SCF Betongelement AB är ett av de ledande betongelementföretagen i Sverige. Vi har resurser för ett totalåtagande. Vi projekterar, tillverkar och monterar betongkonstruktioner av hög kvalitet för alla slags byggnader. Våra viktigaste produkter är stommar och fasadelement till industrier, bostäder, kontor, hotell och offentliga byggnader. Vi dekorerar fasader i betong, bygger utemiljöer och påverkar stadsbilder.

SCF Betongelement
Vår effektiva

Organisation

Vår effektiva organisation underlättar för oss att, från tid till annan lyssna in signalerna utifrån. Vi sätter kreativa lösningar före onödiga formaliteter. Kommer vi in tidigt i projekteringen tillfogar vi både ekonomiska och tekniska mervärden. Vi strävar alltid efter att förstå byggnadernas funktion och innehåll, inte bara deras konstruktion och prestanda.

Vi har sedan 1965 konstruerat och producerat betongelement i vår fabrik i Strömsund, Jämtland. Vi har totalt 16.000 m² produktionsyta under tak och 40.000 m² lageryta utomhus. Järnvägsspår leder direkt in i fabriksområdet. Vi har en produktionskapacitet på 50.000 årston betongelement.

För oss är betong en ren gjutning!

 1. 1946

  Startade tillverkning av cementrör i Strömsunds Cementvarufabrik.

 2. 1965

  Etablerades fabriken på nuvarande plats och tillverkning av betongelement startade

 3. 1983

  Strömsund Cementvarufabrik byter namn till SCF Betongelement AB

 4. 2001

  Nio av de anställda förvärvar SCF Betongelement AB

 5. 2006

  Attacus Invest går in som majoritetsägare i SCF Betongelement

Vår

Affärsidé

Vi skall vara våra kunder behjälpliga att förenkla och förbilliga byggprocessen genom att konstruera, tillverka och leverera betongelement av hög kvalitet med god leveranssäkerhet.

Vår

Vision

Vi skall vara en av de ledande tillverkarna av prefabricerade betongelement med rätt kvalitet och god lönsamhet. Vi skall ha kompetent och motiverad personal och vara en arbetsplats med hög trivsel.

Vi har ett brett standardsortiment av prefabricerade betongelement