Produktprogram

SCF Betongelement Industristommar
Ett brett standardsortiment av…

Betongelement

SCF Betongelement har ett brett standardsortiment av prefabricerade betongelement. Dessa standardelement är grunden till alla anpassade element som tillverkas mot specifika objekt och projekt. För mer information om att anpassa element, kontakta gärna vår säljavdelning.

Om du har frågor om våra produkter och tjänster kan du alltid komma i kontakt med oss via telefon eller e-post.

Våra

Produkter

Pelare

Pelare

SCFD Betongelement är en av landets ledande leverantörer avseende pelare. Runda, kvadratiska, rektangulära I-formade och förspända är en del av vårt sortiment.

Balkar

Balkar

SCF Betongelement tillverkar balkar till alla typer av projekt. SIB-balkar, I-balkar, soffbalkar, rektangulära balkar. Vi har lösningen för balkar till både små och stora projekt.

Kreativa ytor

Kreativa ytor

Som en del av vårt utbud kan vi erbjuda kundunika ytor. Matrisgjutna, målade, putsade, slipade eller varför inte både matrisgjutna och slipade!

Väggar & Fasader

Väggar & Fasader

SCF Betongelement tillverkar alla väggtyper som behövs för stommar, massiva väggar, isolerade väggar och sandwichväggar. 

Innerväggar

Innerväggar

SCF Betongelement tillverkar massiva innerväggar till betongstommar. Våra vägglösningar är en del av vårt rationella byggsystem där tanken är att så mycket av jobbet som möjligt ska göras under tak och gärna i en fabrik. 

Bjälklag & Tak

Bjälklag & Tak

Vi tillverkar olika typer av bjälklag för bostadshus, industri, p-hus, sjukhus, skolor med flera. 

Balkonger

Balkonger

Vi tillverkar inspända och upplagda balkonger…

Holkar

Holkar

För snabb och säker grundläggning till pelare för industriprojekt.

Grundläggningselement

Grundläggningselement

Vi tillverkar olika typer av balkar. Både spända och slakarmerade.

Produkter för

Bostäder

I början av 1970-talet utvecklade SCF Betongelement ett system för uppförande av flerbostadshus med betongelement. Hittills har mer än 2.500 lägenheter byggts efter denna modell.

 

Under andra hälften av 1980-talet vidareutvecklades systemet. De uppförda husen har fungerat mycket väl och uppskattas särskilt för den korta byggtiden, de låga underhållskostnaderna,
värmeekonomin och ljudtätheten.

 

Mycket har hänt sedan 70- och 80-talet. Nu är vi på SCF Betongelement ett av Sveriges ledande företag på att kosntruera, tillverka och resa höga prefabricerade hus. SCF Betongelement har bland annat deltagit i produktionen av Sveriges högsta prefabricerade bostadshus, Kista Torn, som även är Stockholms högsta bostadshus.

Vill du veta vad vi gjort tidigare… ta en titt på våra referensobjekt!